Wektory są to uporządkowane pary punktów. Pierwszy z nich jest początkiem, a drugi końcem.
Odległość, która występuje między tymi punktami, nazywana jest długością wektora. Występują wektory, które mają koniec i początek w tym samym punkcie. Są to wektory zerowe.
Wektor jest wielkością, która posiada kierunek, zwrot, punkt przyłożenia i wartość.
Kierunek wektora to prosta, która jest poprowadzona przez początek i koniec wektora.
Zwrot wektora określa, które zakończenie odcinka, które symbolizuje dany wektor jest jego początkiem, a które końcem. Przeważnie początek wektora stanowi punkt przyłożenia wektora.
Punkt przyłożenia wektora oznacza to rzecz, do której się on odnosi.
Wartość wektora to intensywność jego wielkości.
Wektory odgrywaja ważną rolę w matematyce,fizyce, inżynierii. W matematyce można je dodawać, odejmować, czy mnożyć przez liczby. Mogą być też odwracane.Suma dwóch wektorów może być też określona za pomocą reguły równoległoboku. Operacje te są możliwe dzięki zastosowaniu praw algebraicznych takich jak łączność, rozdzielność, przemienność. Mnożenie zmienia moduł wektora. Może go rozciągnąć albo ściskać. przy czym kierunek i zwrot zostają zachowane. Spójnym środkiem opisu zarówno wektorów, jak i operacji dokonywanych na nich są współrzędne kartezjańskie. Dodawanie wektorów i ich mnożenie wykonywane są składowa po składowej.Są to ciągi liczb rzeczywistych, którymi stają się wektory.
Jeśli chodzi o fizykę, to wektory tutaj odgrywają również ważną rolę. Za ich pomocą mogą być opisane prędkość, siła, a także przyśpieszenie obiektu, który się porusza. Także wiele innych wielkości w fizyce może być rozpatrzonych za pomocą wektorów.
Graficznie wektory przedstawiane są jako strzałki o wyróżnionym kierunku, której długość symbolizuje moduł, a kierunek odpowiada kierunkowi prostej,która zawiera odcinek i zwrot wskazujący grot strzałki.


Sponsor strony o wektorach

Medox - klinika leczenia uzależnień